9 november 2017

Algemene voorwaarden

DNR2011

Bij opdrachten van Van Riezen & Partners zijn de algemene voorwaarden van toepassing die zijn vastgelegd in de De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur. De DNR 2011 kunt u downloaden via deze link.