29 augustus 2019

Handige WebLinks

Bronbestanden
Voor het maken van ruimtelijke plannen wordt voornamelijk gebruik gemaakt van onderstaande bronbestanden:

www.ruimtelijkeplannenn.nl
Het landelijke portaal voor ruimtelijke plannen. Hier vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

www.pdok.nl
Wij maken gebruik van het landelijke portaal voor geografische ondergronden PDOK, waar kale ondergronden op de juiste RD-coordinaat te bemachtigen zijn.

www.kadaster.nl
Het landelijke portaal voor het bezichtigen en verkrijgen van kadastrale geografische gegevens zoals kadastrale ondergronden voor het bepalen van de juiste positie en grenzen van percelen.


Naslag
voor het naslaan van vastgestelde en bestaande regelgeving.

www.wetten.nl
Het landelijke portaal voor nederlande wetgevingen.

RGB kleuren businesscard

banner: 0, 0, 0
banner hoofdtekst: 176, 174, 163
banner overig [&]: 247, 487, 174

infoveld: 255, 255, 255
infoveld hoofdtekst: 0, 0, 0
infoveld overig [functie]: 247, 487, 174
infoveld overig [uitleg]: 176, 174, 163