16 januari 2018

Opdrachtgevers

< terug naar Home <

Gemeenten

Op dit moment zetten wij voor onderstaande gemeenten onze expertise op het gebied van ruimtelijke ordening in zoals het maken van (rijks)bestemmings-, exploitatie-, inpassings-, uitwerkings- en wijzigingsplannen, aanwijzings- en voorbereidingsbesluiten, beheersverordeningen, gerechtelijke uitspraken, omgevingsvergunningen en reactieve aanwijzing.


Ontwikkelaars

Onderstaande ontwikkelaars maken graag gebruik van onze vakkennis op het gebied van projectbemiddeling en ondersteuning.


Particulieren

Natuurlijk zetten wij ons ook in voor particulieren wanneer er ondersteuning is vereist.