15 januari 2024

Participatie

In de communicatie over de Omgevingswet is veel aandacht gegeven aan het onderwerp Participatie, dat in de Omgevingswet is verankerd. De Omgevingswet (art 16.55, zevende lid) en de Omgevingsregeling (artikel 7.4) bevatten regels om participatie te borgen. De Omgevingswet geeft geen regels over de inhoud of de wijze waarop participatie plaatsvindt. In feite bestendigt de Omgevingswet de bestaande praktijk, al sinds 1985 is immers wettelijk geregeld dat de maatschappelijke uitvoerbaarheid in de besluitvorming moet worden betrokken en gemeenten hebben al sinds jaar en dag een inspraakverordening of (recenter) participatiebeleid. De Omgevingswet geeft een nieuwe impuls aan gemeenten om hier regels over op stellen.

De aanvrager van een omgevingsvergunning moet voorafgaand aan de indiening van de aanvraag aan de hand van de gemeentelijke regels een participatietraject hebben doorlopen. Desgewenst kunnen wij hierin voor u adviseren of de participatie voor u organiseren en uitvoeren.